Atles Böcker

 

Illustrerade dikter

 

Några dikter

 

Tonsatta dikter

 

Inspelade dikter

 

Kyrkor där Atle framfört dikter

 

Ord vid

avsked

 

Kontakt

 

Om poeten Atle Burman

 

Atle Burman var en av Sveriges mest lästa poeter. Atle var född 1930 och bodde i Huskvarna. I november år 2012 lämnade Atle oss efter en tids sjukdom.

 

Begåvad med en osedvanlig förmåga, att enkelt skriva om existentiella frågor, gjorde Atle varje läsare och åhörare berörd. Med ödmjukheten att låta varje enskild människa själv fundera över de stora frågorna förmedlade Atle uppslag till iakttagelser av skenbart enkla ting.

 

En stor mängd av Atles dikter är tonsatta och framförs både i radio och TV. Ibland medverkade Atle själv med både diktläsning och intervjuer.

 

Atle var en efterfrågad uppläsare. Kyrkor i södra och västra Sverige gästades ofta av Atle där han framförde sina dikter.

 

Vid flera tillfällen har Atle belönats med stipendier ur Anders Frostenssons Stiftelse.

 

Boken om Atle och hans diktning.

 

En del av Atles förhållningssätt framgår av ett ciitat av Atle ur boken "En resa i stjärnornas ljus":

 

"Jag brukar säga att jag är medlem i världens minsta församling. Den består av Vår Herre och mig själv. Och Gud varken ingriper eller dömer, så där kan jag låta tankarna flyga fritt".

 

Ovan visas omslaget till boken om Atle och hans diktning. Cecilia Werner har förtjänstfullt tecknat en god bild av Atle. Boken kom ut hösten 2009 och är utgiven av Arguments Förlag AB.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med Argument Förlag

Du når Atles förlag via:

http://argument.se

eller

www.argument.se/forfattare/atle-burman

 

 

Om Atle Burmans Vänner

 

Vi, några nära vänner till Atle Burman, har med tillstånd av Atle och Argument Förlag AB, förmånen att få sprida delar om Atles verk och information om Atle som person.

 

 

Atle Burmans Vänner © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use